شیوه تفکر مدیران ناب

انجام دادن کار با :

کمترین تخصص

کمترین هزینه

کمترین زمان

بالاترین بازدهی

هر کاری باید :

چه درجه اهمیتی دارد

در چه زمانی انجام شود

با چه وزنه یا خط کشی اندازه گیری شود

هر کاری که این مشخصات را ندارد:

بیشترین تخصص

کمترین خروجی

بیشترین زمان

بیشترین هزینه

و در نهایت بر اساس سیستم شخصی اندازه گیری می شود و دو نوع نارضایتی ایجاد میشود :

نارضایتی شرکت از پرسنل

نارضایتی پرسنل از شرکت

درخواست مشاوره

چنانچه میخواهید هزینه های خودتان را نصف و خروجی کار خودتان را 3 برابر کرده و کار خود را از تخصصی و وابسته بودن به نیرو های متخصص در بیاورید و سرعت کارتان را بالا ببرید و کار خودتان را سهل و آسان نمائید از طریق فرم روبرو با ما تماس بگیرید

اصول مدیریت ناب امکان ایجاد یک سیستم تولید پایدار و ارائه یک رویکرد سیستمی را برای مدیریت پروژه شما  فراهم می کند . این سیستم مدیریت به دنبال پیشرفت ظرفیت رشد عقل و اراده ما و استفاده از آن برای اهداف مناسب است . در محل کار مشاهده می کنیم که از مردم خواسته می شود که از فکر کردن دست بکشند و همان طور که گفته می شود کار را انجام دهند . در مدیریت ناب ما می خواهیم این روند را تغییر دهیم . ما مردم را قادر می سازیم تا به پتانسیل خلاقانه خود به شکل کامل دست یابند .

ما در کنار شما هستیم تا بهترین مشاوره در خصوص مدیریت کارخانه و کسب و کارتان ارائه کنیم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس