همان طور که در انبار گردانی هم توضیح دادیم، موجودی سیستمی و فیزیکی یکی نمی باشد و غیر از انباردار هیچ کس نمی تواند هیچ کالایی را پیدا بکند، البته خودشان هم طوری کار می کنند که فقط خودشان بدانند که چی کجا هست و چه مقدار است و خلاصه فقط و فقط نفر اضافه می شود و معمولا هم تا انبارگردانی نشود کسی متوجه نمی شود که آنها درست کار می کنند یا خیر. در مدیران ناب زیرساخت انبار طوری درست می شود که هرکسی که آمد بتواند با سرچ کردن اسم مواد جای آن را در انبار پیدا بکند و موجودی فیزیکی و سیستمی همه هم باید یکی باشد و کدینگ اضافه هم در انبار نباید باشد و کمترین تخصص می تواند کار را پیش ببرد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *