از کجا بدانید شما به این سیستم نیاز دارید؟؟

1- شرکت هایی که از تعداد نیروهای کادر اداریشان در حال افزایش است

2- شرکت هایی که اضافه کاری دارند یا کارشان به اضافه کاری کشیده می شود

3- وابسته بودن کار به پرسنل و اینکه وقتی فردی نباشه کار شرکت لنگ بمونه و کسی کار آن سمت را نتواند انجام دهد یک کار در چندین واحد مختلف مکررا انجام بشه

4- یک کار در چندین واحد مختلف مکررا انجام بشه

5- محاسبات با ماشین حساب در هر واحدی انجام شود صددرصد اشتباه است مخصوصا واحد مالی چون خطای انسانی را ایجاد میکند

6- شرکت هایی که هزینه هاشون مبلغ استاندارد نداره و هر ماه به هزینه هاشون اضافه می شه ولی کمتر نمیشه

7- شرکت هایی که یک نفر مسئول خرید مواد دارند که دائما در حال خرید است و هر روز خرید انجام می دهد

8- نیروی جدید در فضای کاری بسیار بدی قرار بگیره و کارها سلیقه ای به فرد جهت انجام ابلاغ میگردید و حجم کاری فرد جدید بالا بشه و حجم کاری که پرسنل انجام می دهند به یک اندازه نباشه و آموزش هم غیر سیستمی باشد

9- رابطه های غیر کاری و دوستانه مهم تر است از همان ابتدا نیرو را از لحاظ کاری ازدست داده اید

10- وقتی هیچ کاری به روز انجام نمی شود

11- حسابهای مالی روزانه دائمی نشود یعنی کل شرکت کارش مشکل دارد

12- قیمت گذاری انبارها به روز انجام نشود یعنی انبارها مشکل دارد

13- مغایرت انبارگردانی داشته باشید

14- تعداد کالاهای موجود در انبارها با تعداد کالاهای سیستمی مغایرت زیادی داشته باشد

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس