با توجه به بودجه پیش بینی همه هزینه ها را باید از قبل دیده شود برای مثال 1-(هزینه حقوق و دستمزد) برای هر سمت و هر واحد و کل سازمان 2-هزینه خرید مواد اولیه 3-اصطحلاک دستگاه ها 4-فروش.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *