تجربه شخصی مدیران ناب


من توی تهران حداقل 20 سال زندگی کرده ام و اگر کسی ازم بپرسد و بگوید که توی این 20 سال چند درصد از تهران را می شناسی )از بابت خیابان ها و کوچه ها و محله ها که از کدام خیابان به اون خیابان برسیم ( من می گویم 10% بعد از 20 سال زندگی توی تهران و حال اگر یکی بیاید و به من بگوید که من یکروزه کل تهران و کوچه و خیابان هایی آن را به شما یاد می دهم حتی اینکه پلیس کجا هست و کوتاه ترین مسیرها کجاها هستند و از فلان مکان تا فلان مکان که می خواهی بروی چه مدت زمان طول می کشد من می گویم غیر غیر غیر غیر ممکن است .


چون من توی 20 سال تجربه 1 % تهران رو می شناسم و چطور ایشان می خواهد توی24 ساعت 100 % تهران را به من آموزش بدهد به خاطر این می گویم غیر ممکن است


ولی با کمی فکر و تامل می بینیم که واقعا انجام شدنی است و با نصب یک برنامه مثل ویز این اتفاق می افتد حال می خواهم بگویم سیستم برنامه مدیران ناب مانند همان برنامه ویز می ماند و مثال اگر به یک نفر بگوییم که 9 ماهه شما را یک مدیر مالی قوی تحویل صنعت می دهیم می گوید غیر ممکن است می گوید من توی 15 سال تجربه 30 %مالی را می دانم اینها که از مالی چیزی نمی دانند چطوری می توانند توی 9 ماه 70 %
باقی مانده را به من آموزش بدهند یا سایر سمتهای دیگر – انبارداری – کنترل کیفیت – تولید – آرندی – بازرگانی – فروش – اداری ووووو


که سیستم مدیریت ناب همان سیستم ویز صنعتی می باشد یعنی با
یادگیری این سیستم کاری نیست که توی صنعتی نتوانید انجام دهید و خیلی از غیر ممکن
ها برایتان ممکن خواهد شد


فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس