عمومی

هر نیرویی که جذب هر مجموعه ای میشودحدودا 6 ماه زمان میبرد که بفهمد خط قرمز های این شرکت چه میباشد و چه کار هایی باید انجام بدهد و چه کارهایی نباید انجام بدهد و این شرکت چه قوانین دارد و تواین مدت مطمئنا نارضایتی شخص تازه وارد شده به Read more…

کتاب رضایتمندی پرسنل از شرکت

: همه صاحب مشاغل دنبال این هستند که هرکاری بکنند که پرسنل شرکتراضی باشند و نسبت به شرکت ارقع و وفاداری داشته باشند و مدافع منافع شرکت باشند ،روی این حساب می آیند یک سری کار انجام میدهند ولی نتیجه لازمه را که میخواهند رانمیگیرند و چون خیلی هزینه کردند Read more…

کارپرداز

باید هر شرکت یک کارپرداز قوی داشته باشد ( کارهای خرید توسط کارپرداز 100% اشتباه است ) کار اصلی کار پرداز این است که مسائل اداری شرکت را حل و پیگیری کند که به هیچ عنوان و مدیر عامل یا صاحب شرکت به اداره جات مراجعه نکند و چنانچه مدیر Read more…

برنامه ریزی

باید اینقدری قوی و منظم باشد که برنامه ریزی های انجام بدهد که بتواند برنامه یک ساله صفر تا 100شرکت را بابت تولید که چه کالاهایی باید تولید شود و کالاهای تولید شده تقسیم شود در فصل و ماهیانه و بر اساس همان برنامه تولید برنامه خرید هم باید داده Read more…

واحد فروش

باید تمام مواردی که روی فروش تاثیر مثبت و منفی میگذارند داشته باشد و باید ابتدا بتواند برای سال هدف بگذارد و سپس بتواند فروش خود را به صورت هفتگی و ماهیانه توی کمترین زمان حدود نیم ساعت بتواند کنترل بکند. کتاب واحد فروش

سیستم ها و روش ها

باید هر مشکلی را یک بار برای همیشه درست بکنیم و همچنین باید به فکر تربیت سمت ها نباشید و باید سیستم را تربیت بکنید که هرکسی آمد مجبور باشد کارهایی که مدنظر سیستم شماست را انجام دهد. سیستمی کردن مدیریت در شرکت های صنعتی هر سیستم مدیریتی وقتی بخواهد Read more…

پیش زمینه آموزش

که به پرسنل تازه جذب شده شرکت اعلام می کنیم که این شرکت خیلی متفاوت با سایر شرکت های صنعتی می باشد و آن شخصی را آماده آموزش پذیری می کنیم و می گوییم که قرار است توی واحد آموزش چند مرحله آموزش دارد و هر مرحله چقدر زمان می Read more…

بودجه پیشبینی

با توجه به بودجه پیش بینی همه هزینه ها را باید از قبل دیده شود برای مثال 1-(هزینه حقوق و دستمزد) برای هر سمت و هر واحد و کل سازمان 2-هزینه خرید مواد اولیه 3-اصطحلاک دستگاه ها 4-فروش.

تحقیق و توسعه

قبلادر شرکت ما می خواستند که یک محصول جدید تولید بکنند حداقل 3 ماه و حداکثر 1 سالزمان میبرد. ولی با چیدمان زیر ساخت های آن هر محصول جدید را ظرف مدت 48 الی 72ساعت می توانیم تولید بکنیم. کتاب r&d

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس