تعمیر و نگهداری

هر نیروی فنی حدود 6 ماه زمان میبرد که بتواند با اطلاعات فنی آشنا بشود که چند تا دستگاه داریم و کار هر دستگاه چه میباشد و برای شرکت کدام دستگاه حائض اهمیت است ولی بخواهد این اصطلاحات را جمع آوری بکند ولی روش مدیران ناب همان روز است . Read more…

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس